{around here} Aran Hufen Ia

{See below for English version, diolch}

Dwi ddim yn gwybod lle ma’r wythnos diwethaf ‘ma wedi mynd.  Ond blydi hel, ma’i di bod yn un dda!  Mae wedi bod yn un llawn o “Jet Packs”, gwisgo fyny fel grawnwin {ie, really!…}, Tim Pel Droed Cymru {mor prowd!}, gwylio Joe Ledley yn dawnsio {canoedd o weithie ;) }, Beyonce…a gyd o hyn yn dod i ben hefo twb bach {jyst am y tro yma!} o Aran Hufen Ia.

“Life should be lived one scoop at a time”.  Dyna be ma Karen Bisby, perchennog Aran Hufen Ia yn dweud.  A pwy ydw i anghytuno gyda hi?!  Yn gegin ei ffermdy ger Bwlch y Groes bu Karen yn gwneud eu hufen ia.  Cegin sydd wedi bod yn cal ei coginio ynddo ers 400 mlynedd.

snapseed-58

“I only use double cream produced on Welsh Dairy Farms” – a bobl bach ma’n dangos hefyd!  Ma’r hufen ia yma y gore dwi di trio, dwi’n siwr ohono.  Es i am yr ‘Chocolate Orange Liquor’.  Odd o mor hufennog a flasus, oedd o yn bach o job i fynd a’r twb adre i’r gwr “i rhannu”…!  Dwi’n swir dwi’n gallu clywed o rwan yn gweiddi “You’ve had more than half of this!”…oops!

Sori, Be?!  De chi awydd ‘close up’?!  Iawn!

snapseed-59

Da de?!

Mae yne digonedd o flasus gwahanol ar gael yn Aran Hufen Ia, 17 yn union.  Dwi am trio {ar ol prynny twb mawr o hwn} yr Creme Brulee a’r Limoncello.  O ie, a’r Lavendar…a wedyn y Gooseberry and Ginger {jyst mwy allan o chwilfrydedd ar rhan hwn!}…a wedyn y…ayyb ayyb…  ;)

Hefyd, gallwch logi beic sy’n dod hefo’i hufen ia arbennig ei hun fel Raspberries and Pimms {Helo!}, Prosecco and Strawberries {Helo!}, a fy hoff blas sef Peanut Butter a mwy.  *Meddwl yn galed iawn am reswm i llogi’r beic*

aran-2

Ydych chi wedi bod yn ddigon ffodus i drio Aran Hufen Ia eto?!  Gadewch sylwadau yn deud wrthai pa un i mi cal addio mwy i’m rhestr o rhai i drio.

Dyma rhestr o llefydd lleol sydd yn gwerthu Aran Hufen Ia – fama.

Neu, i chi sydd ddim yn byw lleol – allwch prynu drwy dudalen facebook Hufen Ia neu ar y wefan.

{gwyneb seriws: yn anffodus, dwi heb cal fy nhalu yn pwyse fy hyn o aran hufen ia am y post yma.  Dwi just yn hoff o gweiddi am y pethe gwych sydd yn lleol i ni.  Ma’r holl geiriau a meddylie yn rhai fi fy hyn…a’r “love handles” ma! ;) }

————-

I don’t know where this last week has gone.  But, bloodyhell, has it been a good one!  It has been one full of Jet Packs, A bunch of Grapes {curtsey’s for you all ;) }, The Welsh Football Team {sooo proud!}, Joe Ledley’s dancing on repeat, Beyonce…and then it has been finished off with some Aran Hufen Ia.

“Life should be lived one scoop at a time.”  That’s the motto of the genius behind this ice cream, Karen Bisby, who makes all of her ice cream in her farmhouse {which is over 400 years old} near Bwlch y Groes.

snapseed-58

“I only use double cream produced on Welsh dairy farms” – she’s not lying bobol bach, it’s the creamiest I’ve tried, I’m sure of it.  I went for the Chocolate Orange Liquor flavour and I wasn’t disappointed at all.  It is seriously creamy and tasty, so much so, it was quite the task to take some home for Paul.  I’m sure I can hear him now, reading this, “You had more than half!”…oops!

What was that?!  You want a close up?  OK!

snapseed-59

There are 17 different flavour to choose from.  Next on my list {after more of this one} is the Creme Brulee and the Limoncello.  Oh, and the Lavendar…and then the Gooseberry and Ginger {more out of curiosity!} …and then the…etc. etc. ;)

Aran Hufen Ia also have a bike that you can hire that comes with it’s own special ice creams like Raspberry and Pimms {Hello!}, Prosecco and Strawberry {Hello!}, my all time favourite Peanut Butter and more.  *thinks of a reason to book this bike*

aran-2

Have you been lucky enough to try Aran Hufe Ia yet?!  You need to.  List of Local Stockists here – You’re Welcome.  You can also purchase the ice cream through Hufen Ia’s facebook page and website, for all those of you who don’t live locally.  You’re also very Welcome ;)

{serious face: unfortunately, I haven’t been paid my weight in this ice cream for this post.  I just love to shout about all the great things we have on offer locally.  All words and thoughts are my own, including these love handles}.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.